تصویر شناسنامه ، تصویر کارت ملی ، تصویر مدرک شغلی

توضیحات : میزان سود فروش اقساطی ر روش ارائه تسهیلات به شکل زیر محاسبه میشود
12*(%100(درصدسود*مبلغ کالا ))=سود کالا

علاقه مندی ها 0
مقایسه