فعالیت فروشگاه اینترنتی هزاره سوم با میزان اشتغالزایی 27 نفر از تاریخ 1400/10/20 بعلت مشکلات سد راه و تصمیم هیات مدیره به اتمام رسیده است .

علاقه مندی ها 0
مقایسه